Valuta


Köpinformation

Vi värdesätter det förtroende du visar oss genom att dela dina personuppgifter med oss. Asics tar din integritet på största allvar och förbinder sig att behandla dina personuppgifter på ett sätt som svarar mot det förtroendet. Asics kommer att följa alla tillämpliga lagar om dataskydd och vidta alla skäliga åtgärder för att skydda dina uppgifter från missbruk och lagra dem säkert.

Vi anser att det är viktigt att informera dig om hur vi kommer att använda dina personuppgifter. Vi ber dig därför att noga läsa igenom dessa riktlinjer för integritetsskydd.

Omfattning

Dessa riktlinjer för integritetsskydd gäller för alla personuppgifter om konsumenter som insamlas eller används av Asics Europe B.V. eller dess dotterbolag (Asics) i samband med våra tjänster. Det gäller uppgifter som tas emot via våra webbplatser eller via mobilappar, uppgifter som behandlas som en del av våra tjänster till dig och uppgifter som insamlas offline vid olika evenemang. Asics Europe B.V., Taurusavenue 125, 2132 LS Hoofddorp, Nederländerna är personuppgiftsansvarig avseende dina personuppgifter.

Vilka uppgifter samlar vi in?

De personuppgifter vi samlar in kan inkludera:

ditt namn, din adress och dina kontaktuppgifter, till exempel telefonnummer och e-postadress

din ålder och ditt födelsedatum

ditt kön

uppgifter om dina inköp, till exempel belopp och inköpsdatum

ditt bankkontonummer

uppgifter om ditt medlemskap i något av våra kundprogram, till exempel startdagen för ditt medlemskap, hur länge du varit medlem, medlemsnummer och avgift

andra relevanta personuppgifter som du lämnat till oss, till exempel om dina preferenser och intressen

Om du är yngre än 16 år samlar vi även in kontaktuppgifter till dina föräldrar eller vårdnadshavare.

Vi kan även samla in personuppgifter om din fysik, kondition och träning eller om dina idrottsprestationer. Dessa uppgifter kan avslöja information om din hälsa. Den typ av uppgifter vi samlar in inkluderar:

din sko- och klädstorlek och andra personliga måttuppgifter, till exempel vikt, längd, puls, blodtryck, kroppsfettprocent, BMI, styrka och uthållighet

löpartävlingar du deltar i och dina tävlingsresultat

dina nuvarande löparskor och vilken löpartyp du är (underpronerande, överpronerande eller neutral)

dina träningsdata, till exempel löpunderlag, sträcka, frekvens, tävlingstid, löpbana, typ av träning, träningsschema, träningshistoria, löpningserfarenhet och diet.

positionsdata som visar din geografiska position

övriga relevant personlig information som du lämnat till oss, till exempel skälet till varför du löptränar, bilder på dig och inträffade skador

Vi använder uppgifterna i den utsträckning som skäligen är nödvändig för att uppfylla dina önskemål (om du abonnerar på en tjänst eller när du registrerar uppgifter för att få tillgång till tjänsten).

Hur vi samlar in personuppgifter

Asics kan inhämta dina personuppgifter på många sätt, till exempel när du skapar ett MyAsics-konto, när du abonnerar på ett nyhetsbrev, när du registrerar dig för ett evenemang eller om du deltar i något av våra fysiska tester eller mätningar.

Vi kan även få dina personuppgifter från någon av våra samarbetspartners, till exempel när du registrerar dig för en tjänst hos en sådan partner och samtycker till att de delar dina uppgifter med Asics. Om du inte vill att vi ska använda sådana personuppgifter kan du meddela oss på den adress som anges nedan.

Hur vi samlar in och använder icke-personlig information

Observera att vi när du besöker någon av våra webbplatser automatiskt insamlar vissa icke-personliga uppgifter såsom vilket operativsystem (t.ex. Windows eller Mac OS) eller vilken webbläsare (t.ex. Firefox, Internet Explorer) som används, din internetleverantör eller, i förekommande fall, adressen till den sida som ledde dig till vår webbplats. Vi använder den insamlade icke-personliga informationen för att förbättra webbplatsernas utformning och innehåll.

Vad vi gör med dina personuppgifter

Asics inhämtar och använder dina personuppgifter för följande ändamål:

att tillhandahålla dig våra tjänster och att kommunicera med dig i anslutning till dessa tjänster

att registrera dig i samband med våra evenemang och medlemsprogram, till exempel klubbar och kliniker

att aktivera och underhålla ditt MyAsics-konto

att registrera abonnemang och sända våra nyhetsblad till dig

att baserat på dina preferenser och intressen föreslå och informera dig om produkter eller tjänster (även från relevanta utomstående parter)

att genomföra forskning som hjälper oss att utveckla bättre produkter, tjänster och erbjudanden och förbättra vår kundtjänst och våra webbplatser

att behandla dina förfrågningar via våra webbplatser

andra ändamål som anges vid den tidpunkt du frivilligt lämnar personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regelverk.

Reklam

Asics får från tid till annan använda dina personuppgifter för att sända automatiserade e-postmeddelanden eller reklam till dig om våra eller tredje parts produkter och tjänster, i varje enskilt fall efter föregående medgivande av dig eller, om du är en befintlig kund, gällande liknande produkter eller tjänster. Dessa e-postmeddelanden kan innehålla funktioner som gör att vi kan se att du mottagit meddelandet och att du kunde öppna det.

Du kan när som helst välja att avregistrera dig för sådana e-postmeddelanden genom att följa de instruktioner som finns i varje reklammeddelande. Du kan även styra dessa parametrar i dina profilinställningar

Tester och mätningar

På din begäran kan Asics mäta eller testa din fysik och styrka, dina rörelser och din uthållighet (bl. a. genom 3D-mätningar av fötternas form, mätning av benvinklar, kroppsbyggnad och benstyrka, samt test av kondition och smidighet). Tillsammans med de övriga uppgifter du lämnat kan vi analysera resultaten av våra test och mätningar för att ge dig goda råd, till exempel om hur du ska träna upp din löpförmåga, förbättra din prestationsförmåga eller om vilka skor eller vilken utrustning som är mest lämplig för dig.

Delning av dina personuppgifter

Normalt delar vi inte dina personuppgifter med någon utanför Asics. Dock kan vi dela dina personuppgifter med betrodda tredje parter som utför affärsfunktioner (t. ex. hosting av webbplatser, analys av data eller utförande av revision) eller tjänster för vår räkning (t.ex. supporttjänster). Vi kräver av alla sådana tredje parter att de har ett fullgott skydd för dina personuppgifter och att de endast behandlar dessa enligt våra instruktioner.

Ibland kan Asics erbjuda dig en tjänst eller anordna ett evenemang som en gemensam reklamaktivitet med andra företag. I sådana fall kommer dina personuppgifter att delas med dessa bolag. Vi kommer alltid att informera dig om sådana samarbeten och vilka dessa bolag är innan du registrerar dig. Observera att dessa företag ofta har egna riktlinjer för integritetsskydd som styr hur de använder dina personuppgifter. Deras riktlinjer för integritetsskydd kan ibland skilja sig från Asics riktlinjer.

Vi kan även dela dina personuppgifter om vi är skyldiga att göra detta enligt lag.

(Internationella) överföringar av dina personuppgifter

Asics får överföra och behandla alla personuppgifter du lämnar till oss till länder utanför EES, vars lagstiftning kanske inte erbjuder samma skydd för dina personuppgifter. Asics kommer därför att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och säkerställa att alla tillämpliga lagar och regelverk efterlevs vid sådana överföringar

Cookies och spårningsprogram

Asics får använda "cookies" och andra spårningsprogram på våra webbplatser och i våra appar. Mer information finns i våra riktlinjer för cookies.

Andra webbplatser

Våra webbplatser innehåller länkar till tredje parts webbplatser; om du följer dessa länkar lämnar du våra webbplatser. Även om dessa webbplatser utvalts med omsorg tar Asics inte något ansvar för hur dina uppgifter används av dessa webbplatsers ägare. Mer information finner du i riktlinjerna för integritetsskydd på den webbplats du besöker (om sådan riktlinjer finns).

Säkerhet och lagringstid

Asics kommer att säkerställa att dina uppgifter skyddas mot obehörig användning, obehörig åtkomst och felaktig radering. Dina uppgifter kommer att lagras så länge det behövs för ovan angivna ändamål eller i den utsträckning som krävs för att uppfylla lagstadgade krav eller för att lösa eventuella tvister.

Rätt till åtkomst och korrigering

Du kan begära tillgång till dina personuppgifter och få möjlighet att rätta dessa och du kan utöva alla dina rättigheter enligt tillämplig lagstiftning om dataskydd, till exempel invända mot behandling av dina personuppgifter, genom att kontakta avdelningen Digital Communications på [email protected] säkerhetsskäl kommer vi att verifiera din identitet innan vi ger dig tillgång till dina personuppgifter. Om det är tillåtet enligt tillämplig lag kan vi debitera dig en mindre avgift för att få tillgång till dina personuppgifter.

Om du är yngre än 16 år

Om du är yngre än 16 år ska du be dina föräldrar eller vårdnadshavare om lov innan du lämnar några personuppgifter till oss. Din förälder eller vårdnadshavare ska kontakta oss på nedanstående adress och lämna sitt namn, e-postadress, gatuadress, telefonnummer och övriga identifieringsuppgifter vi kan begära. Asics behöver dessa uppgifter för att verifiera att de har lämnat sitt samtycke. Vi kan i vissa fall följa upp genom telefonsamtal eller på annat sätt.

OM DU ÄR UNDER 16 ÅR SKA DU INTE KONTAKTA OSS FÖRRÄN EFTER DET ATT DIN FÖRÄLDER ELLER VÅRDNADSHAVARE MEDDELAT OSS SITT SAMTYCKE VIA E-POST.

Ändringar av riktlinjerna

Vi kan från tid till annan ändra dessa riktlinjer för integritetsskydd genom att lägga upp en uppdaterad version av riktlinjerna på våra webbplatser och i våra appar eller, om ändringarna är väsentliga, genom e-postmeddelanden eller annan lämplig kanal. Du bör besöka webbplatsen ofta för att hålla dig informerad om hur vi använder dina personuppgifter.

Frågor om integritet

Om du har några frågor om dessa riktlinjer eller om du vill uppdatera dina uppgifter eller ta bort dem från våra register kan du kontakta oss på [email protected]

 

 


Tillbaka